Dr. Subrata Guhathakurta | Best Ophthalmologists in Kolkata - NH

Dr. Subrata Guhathakurta

DO, FRCS Visiting Consultant

  • SpecialityOphthalmology

  • HospitalKolkata - Narayana Multispeciality Hospital, Howrah, Kolkata - Narayana Superspeciality Hospital, Howrah

Narayana Health » Kolkata » Ophthalmology » Dr Subrata Guhathakurta