Dr. Mahesh Kumar Kedia | Best Obstetricians in Kolkata - NH

Dr. Mahesh Kumar Kedia

DGO, DA Visiting Consultant

  • SpecialityObstetrics & Gynaecology

  • HospitalKolkata - Narayana Superspeciality Hospital, Howrah

Narayana Health » Kolkata » Obstetrics Gynaecology » Dr Mahesh Kumar Kedia