Dr. Sisir Kumar Patra | Best Haematologists in Kolkata - NH

Dr. Sisir Kumar Patra

MBBS, MD ( Path), Fellowship in Clinical Haematology from TMC, DNB (Clinical Haematology) Consultant

  • SpecialityHaematology

  • HospitalKolkata - Narayana Multispeciality Hospital, Howrah, Kolkata - Narayana Superspeciality Hospital, Howrah

Narayana Health » Kolkata » Haematology » Dr Sisir Kumar Patra