Dr. Kingshuk Samanta | Best Dermatologists in Kolkata - NH

Dr. Kingshuk Samanta

DCH, MD Visiting Consultant

  • SpecialityDermatology and Cosmetology

  • HospitalKolkata - Narayana Superspeciality Hospital, Howrah, Kolkata - Narayana Multispeciality Hospital, Howrah

Narayana Health » Kolkata » Dermatology and Cosmetology » Dr Kingshuk Samanta