Dr. Supriyo Samanta | Best Dentists in Kolkata - NH

Dr. Supriyo Samanta

BDS Senior Consultant

  • SpecialityDental Sciences

  • HospitalKolkata - Rabindranath Tagore Surgical Centre, Hiland Park

Narayana Health » Kolkata » Dental Sciences » Dr Supriyo Samanta